top of page

Påmelding- og Avbestillingsvilkår

Påmeldinger:


Alle påmeldinger er bindende. Du har ikke sikret plass på kurs før avgiften er betalt, dette gjøres samtidig som påmelding. Påmeldingsafvgift er inkludert hvis du har betalt for kurset online.


Vi forbeholder oss retten til å innstille kurs ved for lavt deltagerantall og ved hendelser som er utenfor vår kontroll.
Kursbevis og sertifikater oppnås når samtlige krav er innfridd.


Deltakere med særskilte behov bes kontakte oss i god tid før kursstart. Vi forbeholder oss retten til å avvise elever som finnes ulempelig for utdanningen.

 

Øvrig:


Filming, fotografering eller lydinnspilling er ikke tillatt uten tillatelse. Ved påmelding foreligger en bindene taushetsplikt som innbærer at informasjon delt under samtale, gruppesamtale eller kurs forblir hos deltakere og ikke deles med andre. 


Avbestillinger:


Ved avbestilling inntil to uker før kursstart tilbakebetales halvparten (50%) av avgiften. Avbestilling senere enn to uker før kursstart eller avbestilling etter kursstart godkjennes kun mot legeerklæring for sykdom du ikke har kunnet forutse ved påmeldingstidspunktet. Tilbakebetaling ved legeerklæring skjer i sin helhet.

Ved uteblivelse fra en eller flere samtaledager ved samtalegrupper betales ikke deler av avgiften tilbake med mindre det foreligger legeerklæring. Tilbakebetalingen vil regnes ut fra totalsummen. Feks: Ved samtalegruppe med 12 møter til 2900,- og du uteblir fra 1 samtaletime vil du få tilbakebetalt 241,- ved fremvisning av legeerklæring. 

Dersom kurset innstilles tilbakebetales hele avgiften uten fradrag. Ved avbestilling eller uteblivelse uten legeerklæring vil ikke avgiften tilbakebetales. 
 

All tilbakebetaling vil skje så fort som mulig, senest innen en mnd. 


Vi reserverer oss for eventuelle endringer.

 

Angrerett:

 

Du har i henhold til kjøpsloven full angrerett i 14 dager fra den dag du får vår bekreftelse på din påmelding ved påmelding innen 2 uker før kursstart/samtalestart. Har du spørsmål eller vil avmelde din påmelding kan du sende oss en mail på hei@coachbenedikte.no. Angi dato for kurset / samtalen samt navnet på kurset og inkluder dine personopplysninger. Husk å oppgi til hvilken konto tilbakebetalingen skal skje. Du har da rett til å få tilbakebetalt det du skal ha basert på underliggende informasjon. 

Påmeldinger
Øvrig
Avbestillinger
Angrerett
bottom of page