top of page

Tilgjengelig på nettet

EQ-terapi - Digital

Tillat deg selv å anerkjenne deg selv for den du er.

  • 1 time
  • 950 norske kroner
  • Nettbasert

Tjenestebeskrivelse

EQ, eller emosjonell intelligens, handler om evnen til å oppfatte egne og andres følelser. Vår oppfatning av verden som voksne blir dannet fra våre første seks leveår. Tilgangen til alle våre følelser - sinne, glede, sorg redsel og lyst formes i vårt møte med våre nærmeste omsorgspersoner. Våre grunnleggende mønstre blir også formet av de som står oss aller nærmest. Selvfølelsen er kjernen i det vi jobber med i EQ-terapi. Vårt mål er at du skal tillate deg å anerkjenne deg selv for den du er, og få kjenne på alle dine følelser. Jeg hjelper deg med å bearbeide din historie slik at følelser som kan ha blitt stengt inne, kommer til overflaten. EQ-terapi handler om å se deg selv, revurdere dine sannheter og mønstre, og frigi plass til å leve i øyeblikket og få større glede i hverdagen. Likeverdige menneskemøter og et ikke dømmende menneskesyn står også helt sentralt. Som EQ terapeut har jeg selv fått terapier og tatt samme reise. Taushetsplikt er en selvfølge. Timen er på 60 minutter.


Påmelding- og avbestillingsvilkår

Påmeldinger: Alle påmeldinger er bindende. Du har ikke sikret plass på kurs før avgiften er betalt, dette gjøres samtidig som påmelding. Påmeldingsafvgift er inkludert hvis du har betalt for kurset online. Vi forbeholder oss retten til å innstille kurs ved for lavt deltagerantall og ved hendelser som er utenfor vår kontroll. Kursbevis og sertifikater oppnås når samtlige krav er innfridd. Deltakere med særskilte behov bes kontakte oss i god tid før kursstart. Vi forbeholder oss retten til å avvise elever som finnes ulempelig for utdanningen. Øvrig: Filming, fotografering eller lydinnspilling er ikke tillatt uten tillatelse. Ved påmelding foreligger en bindene taushetsplikt som innbærer at informasjon delt under samtale, gruppesamtale eller kurs forblir hos deltakere og ikke deles med andre. ​ Avbestillinger: Ved avbestilling inntil to uker før kursstart tilbakebetales halvparten (50%) av avgiften. Avbestilling senere enn to uker før kursstart eller avbestilling etter kursstart godkjennes kun mot legeerklæring for sykdom du ikke har kunnet forutse ved påmeldingstidspunktet. Tilbakebetaling ved legeerklæring skjer i sin helhet. ​ Ved uteblivelse fra en eller flere samtaledager ved samtalegrupper betales ikke deler av avgiften tilbake med mindre det foreligger legeerklæring. Tilbakebetalingen vil regnes ut fra totalsummen. Feks: Ved samtalegruppe med 12 møter til 2900,- og du uteblir fra 1 samtaletime vil du få tilbakebetalt 241,- ved fremvisning av legeerklæring. ​ Dersom kurset innstilles tilbakebetales hele avgiften uten fradrag. Ved avbestilling eller uteblivelse uten legeerklæring vil ikke avgiften tilbakebetales. All tilbakebetaling vil skje så fort som mulig, senest innen en mnd. Vi reserverer oss for eventuelle endringer. Angrerett: Du har i henhold til kjøpsloven full angrerett i 14 dager fra den dag du får vår bekreftelse på din påmelding ved påmelding innen 2 uker før kursstart/samtalestart. Har du spørsmål eller vil avmelde din påmelding kan du sende oss en mail på hei@coachbenedikte.no. Angi dato for kurset / samtalen samt navnet på kurset og inkluder dine personopplysninger. Husk å oppgi til hvilken konto tilbakebetalingen skal skje. Du har da rett til å få tilbakebetalt det du skal ha basert på underliggende informasjon.


Kontaktinformasjon

  • Coach Benedikte, Christian Michelsens gate, Bergen, Norge


bottom of page